UZMAN KLİNİK PSİKOLOG

MÜJGAN PEKÇETİN

Çocuk - Ergen - Yetişkin

ÖSYM tam burslu (%100) olarak girdiği Bahçeşehir Üniversitesi’nin Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden çift anadal yaparak onur derecesiyle mezun olmuştur. 2016 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı’nda sürdürmüş, “yüksek onur” derecesiyle tamamlamış ve klinik tezinde “Bakım Merkezinde Kalan Psikoz Hastaları ile Destekleyici Grup Terapisi” uygulamış ve sonuçlarını araştırmasına eklemiştir.

Lisans eğitimi sırasında Balıklı Rum Hastanesi’nde Psikiyatrik Tedavi Kliniği ve Bağımlılık Tedavi Kliniğinde gönüllü olarak çalışmış, ayrıca çeşitli danışmanlık merkezlerinde ve Suadiye Bakımevi’nde yaşlılar alanında çalışarak stajlarını tamamlamıştır. Sosyoloji tezini “sokak çocukları” olgusu üzerine yapan Müjgan Pekçetin; 2014 yılı lisans mezuniyeti sonrasında anaokullarında çocuklar ve ailelerle çalışmış, öncelikli şizofreni tanılı olan psikoz hastaları ile terapötik çalışmalar yürütmüştür.

2015’te Prof. Dr. Doğan Şahin tarafından verilen toplam 188 saat olmak üzere 112 saat teori ve 76 saat uygulamadan oluşan Dinamik Psikoterapi Eğitimi’yle birlikte klinik görüşmelere başlamış; Dinamik Psikoterapi başta olmak üzere, bir akademik yıl boyunca aldığı Bilişsel Davranışçı Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi uygulayıcısı olarak alanda hizmet vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Çiftlerle dinamik-sistemik bakış açısıyla çalışmaktadır. Ayrıca bireylerin içsel dünyasını anlamaya yardımcı projektif testler (Rorschach ve Tematik Algı Testi) ve Türk Psikologlar Derneği’ tarafından verilen temel çocuk testleri uygulayıcısıdır. Müzik ve sahne sanatları ile ilgilenmekte olan Müjgan Pekçetin, İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzikal Bölümü’nde eğitim almıştır.

Klinik Psikolog – Sosyolog Müjgan Pekçetin; çocuk, ergen, yetişkin ve çiftlerle çalışmaktadır.

Aldığı Eğitim ve Seminerler

 • Psikodinamik Terapi Eğitimi - (Prof. Dr. Doğan Şahin tarafında Ekim 2015 - Mayıs 2018 tarihleri arasında, toplam 188 saat olmak üzere 112 saat teorik 76 saat uygulamadan oluşan “Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Eğitimi” alınmıştır.)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi - (Yard.Doç. Dr. Kuntay Arcan tarafından bir akademik yıl süresince 2016-2017 tarihlerinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında alınmıştır. )
 • Şema Terapi Eğitimi - (Klinik Psikolog Dr. Sevda Sarı Demir tarafından 2016-2017 tarihlerinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında alınmıştır.)
 • Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi - (Dr. Nevin Dölek tarafından Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği aracılığıyla 2014 yılında alınmıştır.)
 • Kişilik Özellikleri Aşk ve Cinsel Yaşamı Nasıl Etkiliyor? - (Prof. Dr. Doğan Şahin tarafında Ekim 2016 yılında alınmıştır.)
 • Çocuk ve Yetişkin Psikoterapisi - (Yard. Doç. Dr Neslihan Zabcı tarafından 2016-2017 tarihlerinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında alınmıştır.)
 • Oyun Terapisi Eğitimi - (Klinik Psikolog, Doğal Ebeveynlik (Attachment Parenting) Uzmanı Nilüfer Devecigil tarafından 2015 yılında alınmıştır.)
 • Çocuk Temel Test Eğitimleri - Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi,Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi (Beier), Duygu Durumu Ölçekleri (Klinik Psikolog Dr. İlkiz Altınoğlu Dikmer tarafından, Türk Psikologlar Derneği aracılığıyla verilmiştir.)
 • Rorschach Projektif Test Eğitimi - (Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz tarafından 2014-2016 tarihleri arasında alınmıştır.)
 • Tematik Algı Projektif Test Eğitimi - (Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz tarafından 2016-2017 tarihleri arasında alınmıştır.)
 • Doğumdan Okul Çağına Ruhsal Gelişim - (Funda Akkapulu Aydın Rorschach Derneği aracılığıyla 2015 yılında Projektif Testlere Kuramsal Giriş Eğitimi kapsamında alınmıştır.)
 • Okul Çağından Ergenliğe Ruhsal Gelişim - (Neslihan Zabcı Rorschach Derneği aracılığıyla 2015 yılında Projektif Testlere Kuramsal Giriş Eğitimi kapsamında alınmıştır.)
 • Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Gelişim - (Bengi Pirim Düşgör Rorschach Derneği aracılığıyla 2015 yılında Projektif Testlere Kuramsal Giriş Eğitimi kapsamında alınmıştır.)
 • Yetişkin Psikopatolojisi 1 - (İrem Erdem Atak Rorschach Derneği aracılığıyla 2015 yılında Projektif Testlere Kuramsal Giriş Eğitimi kapsamında alınmıştır.)
 • Yetişkin Psikopatolojisi 2 - (Elif Yavuz Sever Rorschach Derneği aracılığıyla 2015 yılında Projektif Testlere Kuramsal Giriş Eğitimi kapsamında alınmıştır.)
 • Suç Psikolojisi ve Adli Ortamlarda Görüşme Teknikleri - (Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler tarafından Adli Psikoloji Derneği tarafından 2013 yılında alınmıştır.)

Katıldığı Başlıca Kongreler

 • 05.10.2019 - Düşler, Düşlemler - İstanbul Psikanaliz Derneği ve PSİKE İstanbul ortak etkinliği
 • 01.10.2019- Çiftler ilk seansta ne anlatıyor ve ne bekliyorlar? - Dr.Alper Hasanoğlu –Fransız Lape Hastanesi
 • 29.09.2019- Çocuk. Ergen ve Sanal Dünya - Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri
 • 21.10.2018- Bugün Anne Baba Olmak - Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri
 • 22.09.2018 - Günümüz Çocuğunun Dramı / Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri
 • 08.12.2017/ 09.12.2017 /10.12.2017 - Uluslararası Müzik Terapi Sempozyomu
 • 03.12.2018/ 14.12.2018 - İstanbul Üniversitesi 8. Psikoloji Günleri “Sessizlik”
 • 19.12.2015- Psikoloji Günleri: Müzik ve Psikoloji
 • 17.01.2015- Ebeveyn Otoritesi ve Perinatal Terapötik Konsültasyon - Sylvain Missonnier
 • 20.12.2014- Psikozlarda Kayıp Sorunsalları - François-David Camps
 • 28.11.2014/ 30.11.2014 - Cinsellik ve Cinsel Tedaviler X. Ulusal Kongresi
 • 21.06.2014/ 22.06.2014 - “1. Uluslararası Disleksi Kongresi”
 • 16.04.2012- The Self and Its Brain: Evidence From Neuroimaging -Dr. Georg Northoff
 • 01.04.2012- Reading and Language Disability in Infants and Children- Dr. Sarah Kuppen
 • 27.03.2012- Psikanaliz Sohbetleri- Lacan, l'inter-dit: Elements of an Introduction -Dr. Dimitris Agouridas
 • 25.11.2011- Longitudinal Device Generated Data Konferansı- Theodore Walls
 • 18.12.2010 - Development in Motion: Decision-Making in Infants' Adaptive Locomotion -Prof. Sarah Berger
 • 16.06.2009- Science And Religion Christian and Muslim Perspectives
 • 25.04.2009 - Ben ve Öteki: Ötekileştirmenin Kaynakları ve İşleyiş Süreçleri Sempozyumu
 • 23.03. 2009 - Bahçeşehir Üniversitesi Kadın, Demokrasi ve Şiddet Paneli
 • 18.03.2009 - 21. Yüzyılda Global Göç ve Eğitim Sempozyumu

Müjgan Pekçetin Hakkında Yorumlar

instagram ikon
Temas Danışmanlık Logo
Türk Psikologlar Derneği

Atatürk Mah. Sedef Cad. 36. Ada Ata 2-4 Blok 2/160 Ataşehir – İstanbul
0216 455 02 56
0532 667 22 33