Wais (Weschler Yetişkinler için Zeka Ölçeği)

16 yaş ve üzeri kişilerin zihinsel yeteneklerini ölçen WAIS (Weschler Yetişkinler için Zeka Ölçeği) testi, sözel ve performans olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Sözel bölüm bireyin sözel muhakeme, sözel ifade etme, kelime dağarcığı, işitsel dikkat, uzun süreli hafıza gibi sözel becerileri ölçmeye yarayan alt testlerden meydana gelirken, performans alt bölümü görsel dikkat, görsel-algısal programlama, üç boyutlu algılama, psiko-motor beceriler, işler hafıza gibi daha çok performansa dayalı alt testlerden oluşmaktadır.

WAIS te bu iki temel kısım kendi içerisinde de alt bölümlere ayrılmakta, bu şekilde bireyin sözel ve performans becerilerini detaylı bir şekilde ele almak mümkün olmaktadır. Wais Testi kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 1-1,5 saat sürmektedir. Kurumumuzda Wais (Weschler Yetişkinler için Zeka Ölçeği) testi, alanında uzman ve testin eğitimini almış profesyoneller tarafından uygulanabilir.

Wais Zeka Testi

Danışanlarımızın Yorumları

instagram ikon
Temas Danışmanlık Logo
Türk Psikologlar Derneği

Atatürk Mah. Sedef Cad. 36. Ada Ata 2-4 Blok 2/160 Ataşehir – İstanbul
0216 455 02 56
0532 667 22 33