Beck Depresyon Envanteri

Depresyonda görülen somatik, duygusal, bilişsel ve motivasyonel belirtileri ölçmektedir. 21 belirti kategorisini içerir bunlar; duygudurum, kötümserlik, başarısızlık duygusu, cezalandırılma duygusu, kendinden nefret etme, kendini suçlama, kendini cezalandırma eğilimi, ağlama nöbetleri, sinirlilik, içedönüklük, kararsızlık, bedensel imge, çalışabilirliğin ketlenmesi, uyku bozuklukları, yorgunluk, iştahın azalması, kilo kaybı, somatik yakınmalar, cinsel dürtü kaybıdır. Ölçeğin amacı depresyon tanısı koymak değil, depresyon belirtilerinin derecesini objektif olarak belirlemektir. 15 yaş üzerinde ergen ve yetişkinlere uygulanabilir.