UZMAN KLİNİK PSİKOLOG

Burcu Beşiroğlu

Çocuk – Ergen

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü 2.likle ve Yüksek Onur Belgesi ile bitirmiştir. Daha sonra Koç Üniversitesi Gelişim Psikolojisi yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Şu anda İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programı Çocuk-Ergen alt dalında tez aşamasındadır. Burcu Beşiroğlu lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde TÜBİTAK–BİDEB bursları almaya hak kazanmıştır.

        Yüksek lisans programının bir parçası olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi bünyesinde stajyer olarak çalışmış, çocuk-ergen alanında ailelere çeşitli konularda danışmanlık yapmış, çocuklara psikoterapi ve oyun terapisi  uygulamıştır.  Koç Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde araştırma ve öğretim asistanlığı yapmış, çeşitli konularda dersler vermiştir.

Ayrıca özel bir tıp merkezinde çocuk-ergen alanında danışmanlık ve psikoterapi hizmetlerini yürütmüştür. Tohum Otizm Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Sosyal Hizmetler Küçükyalı Çocuk Yuvası gibi kurumlarda gönüllü olarak çeşitli ve yoğun faaliyetler gerçekleştirmiştir. Lisans eğitimine devam ederken Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı’nda gönüllü olarak staj yapmıştır. Uzman Psikolog Burcu Beşiroğlu ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. Ebeveyn-çocuk ilişkisinin çocukların sosyal ve duygusal gelişimine etkileri, gelişimsel psikopatoloji, zihinselleştirme becerileri gibi konular özel ilgi alanlarıdır.  Türk Psikologlar Derneği ve Society for Psychotherapy Research üyesidir.

Aldığı Eğitim ve Seminerler

 • Reflective Functioning on the Parent Development Interview Eğitimi – 28-30.11.2018 – 16 saat Michelle Sleed-Anna Freud National Centre for Children and Families
 • Attachment-Focused Coding System (AFCS) for Story Stems Eğitimi – 29.09; 06.10.2017 – Sertifika – 6 saat Dr. Allison Splaun-İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
 • Child Psychotherapy Q-Set (CPQ) Eğitimi – 04-07.01.2017 – 21 saat Dr. Geoff Goodman-İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV) Eğitimi – 13-19.11.2016 – Sertifika – 32 Saat Uzm. Klinik Psk. Esmehan Orçin-Türk Psikologlar Derneği
 • Güvenli Yer Senaryoları Testi Eğitimi – 30.09.2016 – 5 saat Dr. Sait Uçar- İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
 • Travma Mağduru Çocuklarla Çalışmak: Tanı ve Tedavi – 12.04.2016 – 3 saat Doç. Dr. Sumru Bilge-Johnson-İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
 • Filial Terapi Eğitimi – 22.02.2016 – 4 saat Uzm. Psk. Dan. Filiz Çetin-İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
 • Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapisine Giriş Eğitimi – 13.11.2015 – 7 saat Prof. Dr. Doğan Şahin-İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
 • Psikolojik Değerlendirme Sürecinde Ön Görüşme ve Kısa Süreli Danışmanlık – 11 ve 12.07.2015 Katılım Belgesi -12 Saat Uzm. Psk. Nurdan Ökten-Türk Psikologlar Derneği
 • Çocuk Değerlendirme Testleri – 28.02.2015-08.03.2015 – 16 Saat
  İlk Görüşme, Anamnez Alma
  Projektif Çocuk Testleri: Rotter Cümle Tamamlama Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Louissa Duss
  Psikaanalitik Hikayeler Testi
  Projektif Çocuk Çizim Testleri: Bir İnsan Çiz Testi, Bir Aile Çiz Testi, Hayvan Ailesi Çiz Testi, Bir Ev Çiz Testi, Bir Ağaç Çiz Testi
  Çocuk Performans Testleri: Catell 2-A ve 3-A Zeka Testleri, Porteus Labirentleri Testi
  Çocuk Dikkat Testleri: Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, D2 Dikkat Testi, Burdon
  Dikkat Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
  Çocuk Gelişim Testleri: AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi
  Çocuk Dil Testleri: Kelime Söyleyiş Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi Kim Psikoloji
 • Nöropsikolojik Değerlendirme Eğitimi – Sertifika-48 Saat – 09.02.2015-14.02.2015
  Nöropsikoloji ve nöropsikolojik değerlendirme, Nöropsikolojik testler, Nöropsikolojik test uygulama koşulları, Test standardizasyonu, Nöropsikolojik test puanlarını yorumlama, Nöropsikolojik test değerlendirme raporunun yazımı
  Testler: Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, Stroop Testi, Londra Kulesi, İz Sürme Testi, Öktem-Sözel Bellek Süreçleri Testi (SBST), Benton Yüz Tanıma Testi, Raven Standart Progresif Matrisler Testi (RSPM), Raven Renkli Matrisler Testi (RRMT), Rey Karmaşık Figürler Testi (RKFT), Saat Çizme Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testi, İşaretleme Testi
  Yrd. Doç. Dr. Hatice Kafadar-Türk Psikologlar Derneği
 • Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı (SOBECE) Uzman Eğitimi – Sertifika – 20 Saat – 03.11.2014-15.12.2014 Uzm. Klinik Psk. Aygün Tuçe Ataş & Psikodramatist İlknur Efeçınar-Sekoya Psikoloji
 • Dezavantajlı Toplum Kesimleriyle Psikanalitik Çalışmak Mümkün mü? – 01.11.2014 – 8 Saat (Seminer ve Vaka Çalışması) Laura Kleinerman-İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) Eğitimi – Sertifika-36 Saat – 22.09.2014-01.10.2014 Uzm. Klinik Psk. Çiğdem Bilgen-Türk Psikologlar Derneği
 • Temel Travma Eğitimi – 6 saat (Seminer) – 13.06.2014 N. Ekrem Düzen, Yudit Namer, Serap Altekin, Olga Selin Hünler (Türk Psikologlar Derneği İzmir ve İstanbul şubeleri)-Koç Üniversitesi
 • Tohum Otizm Vakfı Eğitim Portalı Başlangıç Düzeyi Başarı Belgesi – 2012 – Tohum Otizm Vakfı
 • Tohum Otizm Vakfı Eğitim Portalı İleri Düzey Başarı Belgesi – 2012 Tohum Otizm Vakfı

Verdiği Eğitim ve Seminerler

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi WISC-IV (öncesinde WISC-R), Raven Renkli Progresif Matrisler Testi, Bender-Gestalt Görsel Algı-Motor Testi 2, Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Kelime Testi (TİFALDİ), Çizim testleri (Bir İnsan Çiz, Bir Aile Çiz, Bir Ev-Ağaç-İnsan Çiz), Oyuncak Öykü Tamamlama Testi ve projektif testler (CAT, TAT)
 • Besiroglu, B., Açıl, M., & Halfon, S. (2019, Eylül). The relation between children’s mentalization and behavioral problems: The mediating role of children’s emotion regulation. 5th Joint European & UK Society for Psychotherapy Research (SPR) Chapters Conference, Krakow, Polonya.
 • Açıl, M., Besiroglu, B., & Halfon, S. (2019, Eylül). The relation between affective tone in play and mental state talk. 5th Joint European & UK Society for Psychotherapy Research (SPR) Chapters Conference, Krakow, Polonya.
 • Besiroglu, B., Selcuk, B., & Tahiroglu, D. (2017, Nisan). The psychometric properties of the Children’s Social Understanding Scale in children with Autism Spectrum Disorder. Society for Research in Child Development Biennial Meeting (SRCD), Austin, Texas, ABD.
 • Doenyas, C., Besiroglu, B., & Selcuk, B. (2017, Nisan). Child-related correlates of depression and stress in parents of adolescents with autism spectrum disorder. Society for Research in Child Development Biennial Meeting (SRCD), Austin, Texas, ABD.
 • Beşiroğlu, B., & Yağmurlu, B. (2016, Eylül). Otizmli Çocukların Zihin Kuramı Değerlendirmesinde Ebeveyn Bildirim Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye.
 • Beşiroğlu, B., & Yağmurlu, B. (2015, Mayıs). Do children’s temperamental characteristics predict theory of mind development? 27th Annual Convention of the Association for Psychological Science (APS), New York, ABD.
 • Yağmurlu, B., Beşiroğlu, B., Doenyas, C., Ekerim, M., Cowell, J., & Decety, J. (2015, Mayıs). Are religiosity and spirituality linked with morality? 27th Annual Convention of the Association for Psychological Science (APS), New York, ABD.

Araştırmalar

 • 2014 – 2016 : Araştırma Başasistanı Proje: Otizmde Duygu Durumuna Dair Bir İnceleme (Tez) Proje Danışmanı: Doç. Dr. Bilge Yağmurlu, Koç Üniversitesi Tez Başlığı: The Psychometric Properties of the Children’s Social Understanding Scale-Short Form among Children with Autism Spectrum Disorder
 • 2013 – 2015 : Araştırma Başasistanı Proje: Çocuklarda Ahlaki Muhakeme ve Empati Gelişimi Yürütücü: Doç. Dr. Bilge Yağmurlu, Koç Üniversitesi, İstanbul Dr. Jean Decety, Chicago Üniversitesi, ABD Dr. Kang Lee, Toronto Üniversitesi, Kanada
 • 2012 – 2013 : Araştırma Asistanı, Psikoepigenetik Laboratuvarı, Boğaziçi Üniversitesi
 • 2011 – 2013 : Araştırma Asistanı Proje: Erken Çocukluk Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim ve Kültür Yürütücü: Doç. Dr. Feyza Çorapçı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Prof. Dr. Wolfgang Friedlmeier, Grand Valley State Üniversitesi, ABD Jenny Kurman, Haifa University, İsrail
 • 2012 – 2013 : Araştırma Asistanı Proje: Çocuklarda Yönetici İşlevlerin Değerlendirilmesi Yürütücü: Dr. Nur Yeniçeri, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul