Cattel Testi 3A

Cattell testi 2a ile aynı formda olan bir zeka testidir. Yalnız üniversite mezunlarına uygulanır.