Ergen Terapisi

Belirgin bir problem yaşanmasa da ergenlik dönemi zor geçirilen bir süreç olabilir. Ergen Terapisi, kişinin duygusal sorunları ile baş etme gücünü geliştiren, kendisini tanımasını sağlayan ve aile-arkadaş ilişkilerini düzenlemesine yardımcı olan görüşmelerdir.

Psikolog ve kişi arasında iletişim çok önemli ve hassastır. Ergenlik dönemindeki kişiyle doğru ilişki kurarak ihtiyacına uygun yöntemlerle ve duruma göre aile ile iletişim halinde olarak süreç devam ettirilir.

Depresyon çocukluk döneminden yaşlılık dönemine dek her bireyde görülebilen bir duygusal bozukluktur. Ergenlik döneminde yaşanılan depresyon ise ergenin çoğunlukla duygusal/sosyal ilişkilerinde yaşadığı sorunlara bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Devamını Oku
Kaşıt olma, karşıt gelme bozukluğu yıkıcı davranış bozuklarındandır. Böyle bir sorunu olan ergen, otoriteye ve otorite figürlerine karşı gelir ve başını sürekli bir şekilde otoriteyle derde sokar. Devamını Oku
Yeme bozuklukları yemek yeme isteğinde artış ve aşırı kilolu olmadan, aşırı zayıflık ve iştahsızlığa kadar geniş bir yelpaze de incelenir. Devamını Oku
Ergenlerde sık rastlanılan durumlarda öfkelerini kontrol etmekte zorlanmaları, dikbaşlı, asi ve isyankar tavırlar sergilemeleridir. Devamını Oku
Temas Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, uzman kadrosu ve etik hizmet anlayışı ile Dürtü kontrol bozuklukları konusunda veya probleminizde size destek olabilir. Devamını Oku
Ergenlerde duygusal durum, aile ilişkileri, arkadaş ve öğretmen ilişkileri, meslek seçimi, sınav kaygıları, çevreyle uyum konularında  birebir psikolog desteği almak ergenlik dönemindeki kişiye fayda sağlayacaktır. Devamını Oku
Ergenlerde sık rastlanılan durumlarda öfkelerini kontrol etmekte zorlanmaları, dikbaşlı, asi ve isyankar tavırlar sergilemeleridir. Devamını Oku
Ergenlerde görülen evden ve/veya okuldan kaçma gibi sorunların temelinde çocuğun evinde veya okulunda anlaşılmak, değer görmek, kendisini ifade etmek, o ortama ait hissetmek gibi çeşitli duygusal ihtiyaçlarının karşılanmaması yatmaktadır. Devamını Oku
Ergenlerde içe kapanıklık durumu çoğu zaman ergenin kendisinin anlaşıldığını hissetmemesi sonucunda oluşmaktadır. Devamını Oku
Sosyal fobi, kişinin performansını göstermesi gereken herhangi bir durumda kaldığında hissettiği yoğun kaygı, endişe ve heyecan hali olarak tanımlanabilir. Devamını Oku
Ergenlik döneminde kendi kimliğini var etme ve özellikle yetişkinler tarafından ‘birey’ olarak kabul edilme döneminde çok çeşitli davranışlar ortaya çıkabilir. Devamını Oku
Ergenlerde yalan söyleme probleminin birçok sebebi bulunabilmektedir. Yalan söyleme davranış bozukluğu çoğu zaman başka davranış bozukluluklarının da habercisi  olabilmektedir. Devamını Oku
Obsesif kompusif bozukluk (OKB) bireyin istenmeyen düşünceler karşısında (Ör: Ellerini yıkamazsa başına kötü bir şey geleceği düşüncesi) kendisini göstermek/uygulamak zorunda hissettiği birtakım zorlayıcı davranışlardır. Devamını Oku
Ergenlik döneminde kim olduğunu anlamaya çalışan genç birçok sosyal, duygusal, fiziksel değişim ve gelişim süreci yaşayıp streslerle mücadele ederken derslerine olan ilgisini çoğu zaman geçici olarak kaybedebilmektedir. Devamını Oku
Ergenin kendisine güven duymada sorun yaşamasına neden olabilecek pek çok durum mevcuttur. Ancak kendine güven problemleri çoğu zaman kaynağını çok daha küçüklükten, çocukluk döneminden almaktadır. Devamını Oku
Ergenlikte sık rastlanılan sorunlardan birisi de bilgisayar, internet, oyun bağımlılığıdır. Tüm bağımlılıklar gibi bu bağımlılıklarda başka bir alandaki yoksunluğun dışavurum şekli olmaktadır. Devamını Oku
Sınav kaygısı sınav öncesinde öğrenilen bilginin sınav esnasında hatırlanmasını güçleştirecek ölçüde yoğun bir endişe hali hissedilmesidir. Sınav kaygısı olan bir genç, sınav bittiğinde sınav esnasında yanıtlayamadığı birçok soruyu rahatlıkla yanıtlayabilmektedir. Devamını Oku
Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG), okuma bozukluğu (disleksi), yazma bozukluğu (disgrafi) ve matematik bozukluğu (diskalkuli) olmak üzere 3 e ayrılarak incelen bir bozukluktur. Devamını Oku
Otizm, çoğu belirtileri 3 yaşından önce başlayan, iletişimde, toplumsal etkileşimlerde bozulmaların olduğu, basmakalıp, yineleyici hareketler ve sınırlı ilgi alanlarıyla karakterize olan bir gelişimsel bozukluktur. Devamını Oku
Kaygı (Anksiyete) Bozukluğu kişilerde “sürekli, duruma uygun olmayan ve sürekli bir endişe durumu” söz konusudur. Aşırı hissedilen endişe, kişilerin günlük hayatına olumsuz yönde etki eder ve hatta olağan yaşam etkinliklerini devam ettirmelerini engeller. Devamını Oku
Ergenlik döneminde farkedilen her dikkat sorunu ‘dikkat eksikliği ve hiperaktivite’ (dehb) tanısı alamaz. Ailesel sorunlar, kaygı problemleri, tükenmişlik, travmatik yaşantılar, arkadaş ilişkileri vs. dikkat sorunlarına yol açabilir. Devamını Oku
Bipolar bozukluk, diğer bir ifadeyle iki uçlu bozukluk iki ayrı hastalık dönemleriyle kendisini gösteren bir ruhsal problemdir.. Dönemlerden bir tanesinde taşkınlık (mani), diğerinde ise çökkünlük (depresyon) bulunmaktadır. Devamını Oku
Tükenmişlik sendromu,  yüksek seviyede yıpranmışlık, enerjinin ciddi şekilde azalması ve kuşatılmışlık duygusuyla kişinin içsel kaynaklarında oluşan tükenmişlik durumu olarak açıklanabilir.  Devamını Oku
Psikolojik bir temele dayanan uyku problemlerinin oldukça yaygınlaştığı görülmektedir. Ayrıca organik sebepler dolayısıyla da uyku sorunları yaşanmaktadır.  Dinlenmiş hissetmemek, hep yorgun uyanmak, uykuda düşünceleri durduramamak, diş gıcırdatma gibi bir çok açıklamayla karşımıza çıkar. Devamını Oku
Aslında normal davranışlardan çok farkı olmayan, ancak ani ve tekrarlayan hareket ile jest ve bazı seslere tik diyebiliriz. Tik, kişinin inat ederek yaptığı davranışlar değildir, kişinin iradesi dışında gerçekleşir. Devamını Oku
Kayıp ve sonrasında yas, sevilen bir kişinin ölümü nedeniyle sonrasında oluşan doğal bir tepki sürecidir. Kaybı yaşayan kişiye ve ölen kişiyle olan ilişkisine, hatta ölüm biçimine göre farklılık  gösterebilmektedir. Devamını Oku
Kişinin yaşamının herhangi bir döneminde travmatik bir yaşantıyla maruz kalması sonrasında, o yaşantı sonlansa bile etkilerinin devam etmesi durumudur. Travmadan sonra aşırı stres ve kaygı deneyimi devam edebilir. Devamını Oku
Ergenlik dönemindeki kişiyi yüksek derecede korkutan, çaresizlik hissi veren , çoğu kez olağandışı ve beklenmeyen olayların sebep olduğu etkilere travma denilebilir. İnsan yaşamı boyunca sıkıntı ve üzüntü yaratan pek çok şey yaşar, ancak bunların tümü ruhsal travmaya sebebiyet vermez. Devamını Oku
Uyum güçlüğü ergenin, yeni bir sosyal ortama girdiğinde hissettiği duygusal zorlanmaya karşı geliştirdiği çeşitli şekillerde ortaya çıkabilen davranışsal ve duygusal sorunlardır. Devamını Oku
Ergenlerde psikosomatik problemler, ruhsal sebeplerle ortaya çıkan ve bedensel sorunlarla kendisini gösteren durumlardır. İçsel sıkıntılar veya yaşadığımız stres buna sebep olabilir. Devamını Oku
Kişinin kimliğini oluşturan unsurlardan biriside cinsel kimliğidir. Bu noktada cinsiyet kimliği kişinin biyolojik özellikleriyle belirlenir fakat cinsel kimlik kişinin davranışlarıyla şekillenir. Devamını Oku
Fobiler, kişinin belli durumlara maruz kalma düşüncesine karşı geliştirdikleri gerçekle uyuşmayacak ölçüde korkulardır. Örümcek, kedi fobisi, asansöre, uçağa binme fobisi, karanlıkta fobisi bunlara örnek olarak verilebilir. Devamını Oku
Ebeveynlerin boşanma kararları, çocuk veya ergen olması fark etmeden çeşitli şekillerde etki yaratabilir. Burada önemli olan boşanma kararı almaktan ziyade boşanma sürecinin nasıl yönetildiğidir. Devamını Oku
Depresif duygu durumuna bağlı olarak ölmek istediğini düşünen ve bunu belirten ergenler, kendilerini öldürme tehdidinde davranışında bulunabilirler . Bu tehditler kesinlikle ciddiye alınmalıdır. Devamını Oku