Ergenlerde Özgüven Eksikliği

Ergenin kendisine güven duymada sorun yaşamasına neden olabilecek pek çok durum mevcuttur. Ancak kendine güven problemleri çoğu zaman kaynağını çok daha küçüklükten, çocukluk döneminden almaktadır.

Bir çocuğun gelişim dönemleri boyunca nasıl yetiştirildiği ve gelişimsel zorlanmaları ne ölçüde aşabildiği ergenlik döneminde ve sonrasında da kendisine ne kadar güven duyan bir birey olacağını belirlemektedir. Aşırı koruyucu/kısıtlayıcı, otoriter/baskıcı, eleştirel, çok serbest bırakan/umursamaz ebeveynlik tutumlarının hepsi özgüven üzerinde tahribat yaratmaktadır.

Bu şekillerde yetiştirilen çocuklar ergenlik dönemine geldiklerinde de özgüveni düşük gençler olmaktadırlar.