UZMAN KLİNİK PSİKOLOG

Kübra Türkeri

Ergen – Çocuk

Uzman Klinik Psikolog Kübra Türkeri İstanbul doğumludur, eğitimini İstanbul Arel üniversitesi Psikoloji bölümünde burslu ve onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Aynı üniversitede 2017 yılında Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Bitirme tezini “Otomatik düşüncelerin Obsesif Kompulsif belirtiler ve depresyon üzerindeki aracı değişken rolü” konusu üzerine yapmıştır. Çeşitli tezlerde yardımcı araştırmacı olarak yer almıştır. Lisans eğitiminin ardından 2018 yılına kadar MEB’e bağlı özel okullar ve rehabilitasyon merkezlerinde görev almıştır.

Eğitimin önemli üç ayağı yani Okul, Aile ve Öğrenci için eğitim planlamaları ve uygulamaları gerçekleştirmiştir. Bilişsel, Duygusal ve Sosyal becerilerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yaparken psikolojik danışmanlık hizmetlerini planlamış ve uygulamıştır. Okul süreçleri ve danışmanlık hizmetleri daha fazla veli ve öğrenci görüşmeleri ile tecrübe kazanmış kendisi için bilgi, beceri geliştirmede önemli bir fırsat olarak görmüştür. 2013 yılında başlayan meslek hayatı boyunca mesleki eğitimleri almayı ve mesleğinde sürekli bir yenilenme sürecinde olmayı değerli bir beceri olarak görmüştür. Bu nedenle farklı terapi ve psikiyatri merkezlerinde eğitim ve danışmanlık hizmetini sunarken bu alanda yeni yöntemler sunan disiplinleri öğrenmiş ve çalışmıştır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Çalışma Alanları

 • Ergen Terapisi
 • Çocuk Terapisi
 • Ergenlikte Kimlik Arayışı ve Stres
 • Ergenlik Dönemi Sorunları
 • Çocukluk Çağı Depresyonu
 • Çocuklarda Sosyal Fobi / İçe Kapanma / Utangaçlık
 • Çocuklarda Anksiyete / Korkular / Kaygılar
 • Parmak Emme Davranışı
 • Çocuklarda Tikler – Takıntılar
 • Çocuklarda Saldırganlık – Vurma Davranışı
 • Okul Korkusu / Fobisi
 • Evlat Edinme Süreci Ve Sonrası
 • Çocuklarda Beslenme ve Yeme Problemi
 • Çocuklarda İnternet Bağımlılığı

Aldığı Eğitim ve Seminerler

 • Rational Emotive Theraphy, Kasım 2016, Teorik Eğitim Yrd. Doç. Dr Murat
 • Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (RDDT) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
 • Temel Esasları (REBT & CBT Essentials)
  Okul Çağı Çocukları Icin Etkililiği Kanıtlanmış – Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (REBT) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) Yöntemleri (Effective REBT & CBT Strategies for Working with School-Age Children)
 • Strategies for Working with School-Age Children)
  RDDT ve BDT Terapi Tedavileri ile Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete Bozuklukları – (Anxiety Disorders: ADDT & BDT İnterventions for Children) –
  Karşıt Gelme Karşıt Olma ve Davranım Bozukluklarında RDDT ve BDT Yaklaşımları (REBT & CBT Interventions for Oppositional Disorder and Conduct Disorder) – Çocuk ve Ergenlerde Depresyon – RDDT ve BDT Uygulamaları (Depression and REBT & CBT İnterventions) – Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozukluklarına RDDT & BDT Yaklaşımları (REBT & CBT interventions for Eating Disorders) – Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde RDDT ve BDT Uygulamaları (REBT & CBT Interventions in ADHD) – Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi 2 Seans Demonstrasyonu (Demonstration of REBT sessions).
 • Dr.Selen Ayas PADEM PSİKOLOJİ
  Çözüm Odaklı Terapi 2013 Oyun Terapisi -süpervizyon MOXO Dikkat testi
 • Dr.Ferda korkmaz
  Dr.Alp Karaosmanoğlu’nun gerçekleştirdiği “yetişkin ve çocuk formunu 3 modüle katılarak tamamlamış ve sertifikasını almış bulunmaktadır.Aile danışmanlığı eğitimini almaya devam etmektedir. 18/03/17 Psikanalitik bakış açısıyla belirti
 • Dr. Pınar Arslantürk Psikanalizde belirti
 • Yrd. Doç. Dr. Ceylin Özcan Ketlenme, belirti ve kaygının güncel okuması 15/04/17 Beden imgesinin oluşumu ve patolojileri – I Yrd. Doç. Dr. Ceylin Özcan Beden imgesinin oluşumu
 • Dr. Pınar Arslantürk Beden imgesi patolojileri ve psikozlar 20/05/17 Beden imgesinin oluşumu ve patolojileri – II Dr. Pınar Arslantürk Kadınsı ve estetik Yrd. Doç. Dr. Ceylin Özcan Histeri ve psikosomatik 17/06/17 Belirti, kültür ve postmodernizm
 • Yrd. Doç. Dr. Ceylin Özcan Günümüz söyleminde şiddet ve sapkınlık Dr. Pınar Arslantürk Çift ilişkilerinde şiddet, aldatma ve partner seçimi Travmaya Maruz Kalan Çocuklara Müdahale Eğitimi
 • Yrd.Doç.Dr Nalan Linda Fraim 15-16 Aralık 2012 16 saat Standford Bınet 01.12.2012-01.02.2013 30 Saat Psikoloji eğitimleri ve Terapiler Derneği
 • Dr.Selen Ayas 01.10.2012-01.01.2013 Ankara Gelişim Tarama Envanteri 20 saat MMPI Kişilik Değerlendirme Envanteri 01.02.2013-01.04.2013 20 saat Denver II Gelişim Testi 01.01.2013-01.03.2013.
 • Naature Akademi kapsamında sertifikalı Özel Eğitim Öğretmen Yardımcılığı Eğitimi 90 Saat Öğrenme güçlüğü Aydın Üniversitesi * Öğrenme * Öğrenmenin gerçekleşmesi için beyin gelişiminin desteklenmesi

Verdiği Eğitim ve Seminerler

Umutlar Sönmesin Özel Eğitim

 • Merkezi Umutlar Sönmesin Özel Eğitim Merkezi: Özel Çocuklarımızı Tanıyalım
 • 2013 Arel Koleji 2014-2017 Aile İçi iletişim Çocukta Cinsel İstismar ve Cinsel Eğitim
 • Okul öncesi Çocukta Sorumluluk Bilincinin Gelişmesi Çocukta Özgüven gelişimi
 • Öğretmenlere yönelik: Otizm/Dikkat Eksikliği ve HiperAktivite Eksikliği /Öğrenme Güçlüğü ve kronik hastalıklarla başetme psikolojisi.
 • Başaksehir Sadık Dershanesi Ergenlerde otomatik düşünceler Ocak 2020

Araştırmalar

 • Otomatik düşünceler ve İrrasyonel İnanışların Depresyon ve Anksiyete Üzerindeki Etkisi (Yükseklisans Tez)
 • Yrd.Doç.Dr Murat Artıran Doç.Dr .Ömer Faruk ŞİMŞEK İleri Araştırma Teknikleri
 • Yüksek Lisans Ders Kapsamında(Uyum sorunu Yaşayan ve Yaşamayan Çiftlerin Çocuklarının Depresif Tutumlarının İncelenmesi). (Prof.Dr .Mehmet Engin Deniz Yıldız Teknik Üniversitesi ).