Ergenlerde Depresyon

Depresyon çocukluk döneminden yaşlılık dönemine dek her bireyde görülebilen bir duygusal bozukluktur. Ergenlik döneminde yaşanılan depresyon ise ergenin çoğunlukla duygusal/sosyal ilişkilerinde yaşadığı sorunlara bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.

Ergenin içe kapanması ve/veya agresif davranışlar sergileme sıklığında bir artış olması, üzgün, mutsuz, öfkeli hali, uyku ve iştah sorunları yaşaması, enerjisizlik ve ilgisizliği, önceden keyif aldığı etkinlikleri artık yapmak istememesi, dikkat ve konsantrasyon sorunlarına bağlı olarak akademik güçlükler yaşaması gibi durumlar depresyonda olduğunun göstergeleri olabilir.

Bu duruma müdahale edilmezse şiddetini arttırarak ergen için yaşamı oldukça güçleştirecek noktalara varabilir.