Ergenlerde Tik Problemleri

Aslında normal davranışlardan çok farkı olmayan, ancak ani ve tekrarlayan hareket ile jest ve bazı seslere tik diyebiliriz. Tik, kişinin inat ederek yaptığı davranışlar değildir, kişinin iradesi dışında gerçekleşir.

Hareket Tipi Tikler: Anlık hareketlerden (örneğin göz kırpma gibi) daha karmaşık, görünüşte amaçlı davranışlara (ayıp el işaretleri gibi) kadar bir değişik yelpazede kendisini gösterir.

a- Basit Hareket Tikleri (1-2 saniyeden daha kısa)
• Ayak sallamak
• Dudak yalamak
• Yüz buruşturmak
• Kafa sallamak
• Vurmak
• Sekmek
• Göz kırpmak
• Burun kıvırmak
• Omuz silkmek
• Parmak tıklatmak
b- Karmaşık Hareket Tikleri (daha uzun süren)
• Parmaklarıyla “sayma” hareketi yapmak
• Çömelmek
• Eğilmek
• El ve yüzün anlamlı hareketleri
• Eşyalara ve insanlara dokunmak
• “Şaşırmış” ve “anlamamış” gibi bir ifadeyle bakmak
Ses tikleri: Boğaz temizlemeden anlamlı sözcüklere kadar bir değişkenlik gösterir.

a- Basit Ses Tikleri
• Islık çalmak
• Garip sesler çıkarmak
• Öksürmek
• Burun çekmek
• Boğaz temizlemek
b- Karmaşık Ses Tikleri
• Karşısındaki kişinin sözlerini tekrarlamak (ekolali)
• Müstehcen konuşma (koprolali)
• Heceler veya kelimeler söylemek

Çocukluk dönemi ile sınırlıdır, bir yıldan fazla sürmez.

Kronik tik bozukluğu:

Tek bir tik çeşidi (genellikle hareket tiki) ön plandadır.

Tourette Sendromu:

Çocukluk döneminde başlayan süreğen bir bozukluktur. En az bir ses tiki hareket tikleriyle birlikte veya birbirinden bağımsız olarak 12 ay süreyle ve hemen her gün görülür. Tourette sendromu beraberinde “dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu” ve “takıntı hastalığı (obsesif kompulsif bozukluk)” sıklıkla bulunur. Tikler uyku halinde belirgin olarak azalma yapar ancak sıkıntı, stres, sıcak hava ve yorgunluk durumlarında artar. Dönemsel artma ve azalma olabilir. Ergenlik döneminde yoğunlaşır ve toplumsal uyumu bozabilir. Tik problemlerinin ortadan kaldırılması konusunda psikolojik desteğin yüksek faydaları vardır ve tiklerin neden ve nasıl olduğuna göre çözüme dair yaklaşımlar değişebilir. Temas Danışmanlık İstanbul-Ataşehir’de tik bozuklukları konusunda psikolog desteği sağlamaktadır.

Detaylı bilgi ve randevu için lütfen arayınız.