Ergenlerde Cinsel Kimlik ve Yönelim

Kişinin kimliğini oluşturan unsurlardan biriside cinsel kimliğidir. Bu noktada cinsiyet kimliği kişinin biyolojik özellikleriyle belirlenir fakat cinsel kimlik kişinin davranışlarıyla şekillenir.

Cinsel davranışlar kişinin cinsel ihtiyaçlarını dışa vurmak ve tatmin etmek için yapılan tüm faaliyetleri içerir. Cinsel davranışlar dediğimiz faaliyetler, öğrenmeli, örnek almak, özdeşim kurmak ve duygusal süreçler-deneyimler ile yapı kazanır.

Cinsel yakınlık fiziksel  ihtiyaçlarımızın yanı sıra duygusal ihtiyaçlarımızı da gidermemizi sağlar. Bu ihtiyaçlar çok çeşitlidir ; sevilmek, beğenilmek, korunmak, onaylanmak vb. ihtiyaçlarımız mevcuttur.

Kişilerin cinsel yakınlık amacı ile ortaya çıkan davranışları hangi cinse yönelttiği ise cinsel yönelimi ile ilgilidir.

  • Kişi sadece karşı cinsine cinsel yakınlık hissediyor ise heteroseksüel,
  • Sadece kendi cinsine yakınlık hissediyorsa eşcinsel (homoseksüel)
  • Aynı anda hem kendi cinsine hem de karşı cinse yakınlık hissediyorsa biseksüel olarak tanımlanabilir.
  • Travesti, karşı cinsin rollerini ve bazı davranışlarını üstlenmek isteyen iken, transseksüel bireyler ise, cinsiyetlerini değiştirmeleri, ruhsal ve fiziksel olarak karşı cinsiyete sahip olmaları gerektiğini düşünen ve hisseden kişilerdir..

Özellikle ergenlik döneminde genel olarak kimliğin oluşturulmaya çalışıldığı zamanlarda, cinsel kimlikte bu oluşumda önemli yer kaplar. Kişilerin bu alanda yaşadığı zorluklar, onların depresyon ve kaygı (anksiyete) bozuklukları yaşamalarına, hatta kimi zaman intihar düşüncelerine sebebiyet vermektedir. Bu aşamalarda veya genel adaptasyon sorunlarında bireylerin ve ailelerin uygun yaklaşımlarla çalışan  bir psikologdan destek almaları fayda sağlayacaktır.

Detaylı bilgi ve randevu için lütfen arayınız.

Ergenlerde Cinsel Kimlik ve Yönelim

Danışanlarımızın Yorumları

instagram ikon
Temas Danışmanlık Logo
Türk Psikologlar Derneği

Atatürk Mah. Sedef Cad. 36. Ada Ata 2-4 Blok 2/160 Ataşehir – İstanbul
0216 455 02 56
0532 667 22 33