Ergenlerde Karşı Olma Veya Karşı Gelme Problemleri

Kaşıt olma, karşıt gelme bozukluğu yıkıcı davranış bozuklarındandır. Böyle bir sorunu olan ergen, otoriteye ve otorite figürlerine karşı gelir ve başını sürekli bir şekilde otoriteyle derde sokar. Ergenin temeldeki problemi büyük olasılıkla ebeveynleriyle olan ilişkisinin sorunlu olmasıdır.

Bu sorunun temelinde yatan sebeplerin ne olduğunun anlaşılarak ebeveyn-çocuk ilişkisini düzenlemek gerekmektedir. Bu sayede çocuğun suç işleme potansiyelinin önüne de geçilebilir.