Ergenlerde Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişlik sendromu,  yüksek seviyede yıpranmışlık, enerjinin ciddi şekilde azalması ve kuşatılmışlık duygusuyla kişinin içsel kaynaklarında oluşan tükenmişlik durumu olarak açıklanabilir.  Özellikle iş hayatında, yoğun duygusal ve fiziksel  taleplerle karşı karşıya kalan ve devamlı olarak insanlarla yüz yüze olan bireylerde görülen bitkinlik, uzun süren yorgunluk, çaresizlik ve umitsizlik duygularının, yapılan işe, hayata ve başka insanlara karşı negatif tutumlarla yansıması ile oluşan bir durumdur. Ergenlik döneminde, okul ve sınavların baskısı ve ailevi etmenler tükenmişliği tetikleyebilir.  Ayrıca genellikle iş yaşamıyla bağlantılı olsa da özellikle  ev hanımlarının da çoğu kez karşı karşıya kaldığı bir problemdir. Tükenmişlik sendromu, Dünya Sağlık Örgütü’nün de Uluslararası Hastalık Sınıflandırması listesine de alınmıştır. Bireyin kaldırabileceği iş yoğunluğunun üzerinde bir tempo ile çalışan kişiler ve yoğun baskı altındaki bireylerde ortaya çıkan tükenmişlik sendromunda kişinin kendini bu koşullar altında çalışmaya zorlaması neticesinde bir andan  sonra geriye gitme-çöküş başlar ve tükenmişlik sendromu kendisini iyice belli etmeye başlar.