Ergenlerde Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk, diğer bir ifadeyle iki uçlu bozukluk iki ayrı hastalık dönemleriyle kendisini gösteren bir ruhsal problemdir.. Dönemlerden bir tanesinde taşkınlık (mani), diğerinde ise çökkünlük (depresyon) bulunmaktadır. Aslında birbirlerine zıt gibi duran bu iki problem dönemi yatışma ve alevlenmelerle devam eder. Yoğunluk dönemleri dışında kişi hemen tamamen normale döner.

Bu dönemleri değerlendirmek gerekirse, mani veya taşkınlık dönemi duygu durumun fazla yükseldiği, kişinin aşırı coşkulu olduğu dönemdir. Bu zamanlarda kişide abartılı önemli düşünceler veya uçuk projeler, kendini normalinden çok daha yüksekte hissetme, büyüklük düşünceleri, kendini aşırı enerjik hissetme, uyku ihtiyacında azalma veya uyku ihtiyacını reddetme, sonuçlarını hesap etmeden heyecanlı veya eğlenceli faaliyetlere girişmek (aşırı hızlı araba kullanma veya aşırı para harcamak) görülen belirtilere örnektir.

Diğer uç diye tabir ettiğimiz depresyon veya çökkünlük zamanı ise yukarıda belirtilen durumun tersidir. Depresyonda ise kişide mutsuzluk, karamsarlık, umutsuzluk, özgüven azalması, değersiz hissetme, suçlu hissetme veya pişmanlık hisleri, eskiden keyif aldığı faaliyetlerden keyif alamamak, yemek yememe isteği veya uykusuz kalma gibi değişiklikler, ölüm ve intihar düşünceleri, bedeninde sebebi açıklanamayan ağrı durumları ortaya çıkabilir.

Bipolar bozukluk konusunda çoğu zaman psikiyatr ve psikolog desteği eş zamanlı ilerler, kişinin biyolojik desteğinin yanı sıra psikoterapi desteği alması gerekir.

Çocuk ve ergenlerde bipolar bozukluk ;

Çocuk ve ergen yaş dönemlerinde  belirtiler yetişkin dönemdeki kadar açık olmayabilir. Örnek olarak neşeli-coşkulu duygu durumu çocuk ve ergenlerde yetişkinlere göre çok daha az görülür. Ayrıca çocuk ve ergenlerde atak geçişleri yetişkinlere göre daha hızlı olabilir. Çocuk ve ergen bipolar bozukluğunda başka problemlerle karıştırılma ihtimali vardır, bu da tanı koymayı güçleştirir. Çeşitli davranış bozuklukları veya dehb ile ayırt etmenin zor olduğu durumlar yaşanır. Çocuk ve ergenlerde bipolar bozukluk konusunda bir psikologdan veya psikiyatr uzmanından destek almak gereklidir.

Detaylı bilgi ve randevu için lütfen arayınız.