Çocuklarda Ders Başarısızlığı

Ders başarısızlığı bir diğer deyişle bir çocuğun akademik sorunlar yaşamasının ardında birçok sorun yatabilmektedir. Bunların başlıcaları çocuğun zihinsel durumuyla ilgili problemlerinin olması, öğrenme güçlüğü veya dikkat sorunlarının olması, bazı dersleri sevmemesi, dersi veren öğretmeni sevmemesi, okulunu ve/veya arkadaşlarını sevmemesi ve kendisini oraya ait hissetmesi, çocuğun aile ortamında sorunlar olması, ebeveynlerinin olumsuz ilişki ve iletişimlerinden etkileniyor olması, ev ortamının ders çalışmak için verimli olmaması, internet, telefon veya arkadaş bağımlılığı olması sayılabilir. Çocuğun ders başarısızlığının nedenlerinin bulunup ortamın çocuğa uygun hale getirilmesi çocuğun derslerine olan ilgisini arttırıp sorunun çözülmesini sağlayacaktır.