Cas Testi

CAS testi, 5 ie 17 yaş arası okul çağındaki çocukların bilişsel işlemlerdeki yeterliliklerini ve düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir ve kullanılmaktadır.. 12 Alt testten oluşan bir yapıdadır ve uygulama süresi çocuğa göre değişmekle birlikte 1 ile 1,5 saat arasındadır. Bireysel olarak uygulaması yapılan bir testtir.

Cas Testi nin kullanıldığı alanlar,

  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
  • Öğrenme güçlüğü
  • Üstün zekalı çocukların değerlendirilmesi
  • Başarının önceden kestirilmesine yönelik
  • Zihinsel engel durumu
  • Travmatik beyin hasarı olanların değerlendirilmesi
  • Önemli seviyede duygusal bozuklukları olanların değerlendirilmesi
  • Planlama problemleri olanların değerlendirilmesi