Cattel Testi 2A

Bu test R.B. Cattell tarafından geliştirimiş ve Türkçe uyarlaması Bağlan Toğrol tarafından yapılmıştır. Kültürden bağımsız olan Cattell zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. Performans ile zeka seviyesini ölçen bir testtir. Bireysel olarak uygulanması tercih edilir. 7 buçuk yaşla başlayıp lise mezunu olmuş yetişkinlere uygulanabilir. 4 alt bölümden oluşur. Her 4 bölümden önce testi anlamak için yapılan egzersizler vardır.