Çocuklarda İnatçılık

İnatçılık şeklinde kendisini gösteren davranış bozukluğu çocuğun birey olma, kendisini kabul ettirme şeklindeki ihtiyacının bir göstergesi olabileceği gibi isteklerini ne olursa olsun yaptırma, dikkat ve ilgi çekmek istemek gibi durumlardan da kaynaklanıyor olabilir. Sebebinin iyi anlaşılması inatçılığın bir kişilik özelliği olarak kalıcı hale gelmesine engel olabilir.