Çocuklarda Öfke Kontrol Sorunları ve Saldırganlık

Çocukların stres yaratan durumlarla başaçıkmakta zorlanmaları sonucunda geliştirdikleri dışavurumcu tepkilerinden olan öfkeyi saldırgan biçimlerde ortaya koyma davranışları sosyal ortamlarda kabul görmelerini zorlaştırmaktadır. Vurma, bağırma, ısırma, tükürme, inatlaşma gibi öfke tepkileri çocuğun çevresine sosyal uyumunu bozmaktadır. Bu gibi davranışlar sergileyen çocukların bu gibi tepkilerinin kalıcı olmaması için ebeveynlerinde, çocuğun da öfkeyi doğru bir biçimde ifade etme yöntemlerini öğrenmeleri gerekmektedir. Bu sebeple psikolojik destek alınması oldukça gerekli ve önemlidir.