Dürtü Kontrol Problemleri

Aralıklı Patlayıcı Bozukluk

Saldırganlık  ve şiddet dürtüleri ile ciddi seviyede saldırı veya  mala zarar verme ile neticelenen  birçok olayın olmasıyla yaşanır. Saldırganlığın şiddetinin , o durumdaki  stres etkenleri ile orantılı olması gerekmez. Orantısız tepkiler verilir.

Yavaş yavaş veya hızlıca başlayıp çoğu zaman kendiliğinden sonlanır. Genellikle olay sonrası suçluluk duyguları olur. Ataklar arasında, yani normal zamanda genel  saldırgan tutum yoktur. Erkeklerde daha sık görülmektedir. Saldırganlık davranışlarıyla ilgili olarak psikologdan destek almak, durumun ortadan kaldırılabilmesi noktasında fayda sağlar.

Kleptomani (Çalma)

Aslında çoğu zaman kişisel kullanım amacı olmayan, maddi değer taşımak zorunda olmayan şeyleri çalma arzusuna tekrarlayıcı olarak karşı koyamama durumudur. Çalma davranışının kendisi çalınan nesneden önemlidir. Hırsızlık davranışının hemen öncesinde artan bir gerginlik hissi olur. O esnada haz alma , rahatlama, gevşeme duyumsanır. Kadınlarda daha fazla görüldüğü gözlenir. Altında bir çok psikolojik sebep yatabilir. Çalma davranışıyla ilgili psikologdan destek almak durumun ortadan kaldırılabilmesi noktasında fayda sağlar.

Piromani (Yangın Çıkarma)

Birden fazla kez istekli, amaçlı ve çoğu zaman planlı  olarak yangın çıkarma eylemidir.  Öncesinde gerginlik hissi vardır. Yangın çıkarırken ya da sonrasında  haz duyma , doyum bulma ya da rahatlama yaşanır.. Genelde çocuklukta başlar ve erkeklerde daha çok görülür. Yangın çıkarma davranışıyla ilgili psikologdan destek almak durumun ortadan kaldırılabilmesi noktasında fayda sağlar.

Patolojk Kumar

Tekrarlanan kumar oynama davranışı, kumar oynamak için gereken parayı bulma uğraşı, haz duymak için yüksek miktarlarda kumar oynamak,  başarısızlıkla sonuçlanan  kumarı bırakma çabası olur. Bırakma çabası huzursuzluk verir. Genellikle sorunlarından kaçmak için veya suçluluk, kaygı, depresyon, çaresizlik duygularından kurtulmak için kişi kumar oynayabilir. Kumar oynadığını saklamak için aile üyelerine, terapistine ya da başkalarına yalan söyleme davranışı baş gösterir.  Devamında kumar oynamaya parasal kaynak yaratmak üzere, , hırsızlık, zimmetine para geçirme gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunabilir. Sahip olduğu bir ilişkisini, işini veya bir fırsatı tehlikeye atabilir. Erkeklerde daha fazla görülür. İnternette kumar oynama imkanlarını doğmasıyla erişim kolaylığı ortaya çıkmıştır. Yangın çıkarma davranışıyla ilgili psikologdan destek almak durumun ortadan kaldırılabilmesi noktasında fayda sağlar.

Trikotillomani

Gözle farkedilir derecede saç kaybetme  ile sonuçlanacak kadar kişi kendi saçını devamlı  yolar. Saç yolma esnasında haz duyma, doyum bulma ya da rahatlama sağlanır. Belirgin sıkıntılar, toplumsal, mesleki alanlarda önemli bozulmalara neden olur. Sık olarak saç yolma olarak gözüksede, kirpik, kaş, sakal yolma da gözlenir. Bazen koparılan saçın yutulması veya ağıza alınması söz konusu olabilir. Stres dönemlerinde bu davranış yükselebilir. Kadınlarda erkeklere daha fazla görülür.  Trikotillomaninin çocukluk döneminde kayıp ya da ayrılıklar neticesinde ortaya çıktığına dair düşünceler vardır. Bozuk ebeveyn-çocuk ilişkileri, kardeş doğumunun etkileri, okul başarısızlıkları gibi faktörler trikotillomaniyi artırır. Trikotillomani davranışıyla ilgili psikologdan destek almak durumun ortadan kaldırılabilmesi noktasında fayda sağlar.

Detaylı bilgi ve randevu için lütfen arayınız.