EMDR Terapisi

Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme metoduyla beyin yarım kürelerinin uyulması ve bu sayede kişinin belleğine ve duygularına odaklanması sağlanarak problemlere yönelik çalışma imkanı sağlar.

EMDR yöntemi herkese ve her duruma uygun yöntem olmaması sebebiyle ilk görüşme doğru yöntemi belirlemek ve kişiyi tanımak amacıyla gerçekleşir. Devamında duruma göre EMDR uygulanır.

EMDR, (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemedir. EMDR’ın geliştirilmesi 1987 yılında Doktor Francine Shapiro’nun rahatsız edici düşüncelerin şiddetini göz hareketleriyle azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı.

Terapist eşliğinde gözlerin bir sistematik çerçevesinde hareket ettirilerek beyin yarımkürelerinin uyarılması sağlanır. Bu durum kişinin belleğine ve duygularına odaklanmasını sağlar ve kişiyi terapiye getiren unsurlara yönelik çalışma imkanı tanır.

EMDR, birçok anksiyete (kaygı) bozukluğu, somataform bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, alkol-madde kullanım bozuklukları, bağımlılıklar, kaygı, suçluluk duygusu, öfke, bazı depresyon çeşitleri, fobi ve yas gibi rahatsızlık veren semptomların azaltılmasında, travma sonrası stres bozuklukları, belirtilerinin azaltılmasında kullanılan bir yöntem olduğu gibi,  performans arttırma, öz değeri ve özgüven gibi yapılandırılması gereken duygusal kaynakların kazanımında gittikçe artan bir ivmeyle kullanılmaktadır.

EMDR, iki yönlü göz hareketleri veya iki yönlü uyarımlar (ses ve dokunma) kullanan bilgi işleme yöntemidir. Bu işleme olumsuz yaşantıların ortaya çıkardığı duygusal, bedensel ya da kendilik inancı ile ilgili olumsuz düşünceleri giderir. Olumsuz yaşantıların görüntüleri uzaklaşarak silinirken, yerini daha olumlu anılar, bilgiler ve farkındalıklara bırakır.

Diğer iyi psikoterapi yaklaşımları gibi, EMDR’ de danışanın hayata daha iyi uyum sağlamasını, olumlu başa çıkma yöntemleri geliştirebilmesini, kendisi ve dış dünya hakkında daha olumlu bir algı geliştirebilmesini, daha sağlıklı insan ilişkileri kurabilmesini sağlar. Özellikle travma tedavisinde etkinliği ve faydası kanıtlanmış olmakla birlikte bugün birçok ruhsal problemin tedavisinde yararlanılmaktadır.

EMDR, 8 aşamalı, geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek olmak üzere 3 zaman dilimini de içeren standart bir protokol olarak uygulanmaktadır. Amaç, geçmişte yaşanan travmatik yaşantıların yeniden işlenerek duyarsızlaştırılmasının sağlanması, kişinin belirtilerinin ortadan kalkması ve gelecekte yaşanabilecek benzer problemler ile karşılaşılması durumunda kişinin başa çıkma kaynaklarının güçlendirilmesidir.

EMDR ‘kısa süreli terapiler’ grubunda yer alır. EMDR tedavisinin ne kadar süreceği sorunun ne olduğu, danışanın mevcut yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı, şiddeti ve etkisi ile bağlantılıdır. Her danışanın bireysel farklılıkları terapi süresini de etkilemektedir.

En önemli noktalardan biri, EMDR terapisi uygulayacak uzmanın bu konuda eğitimli olup olmamasıdır. EMDR donanımlı bir uzman tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir terapi yöntemidir. Gerçekleşecek ilk seansta danışanın EMDR yöntemine uygun olup olmadığı tespit edilir ve şayet uygun değilse, danışan için en uygun terapi uygulamasını terapistiniz önermeli ve yetkinliği varsa uygulamadır.

Kurumumuzda EMDR terapisi konusunda destek alabilirsiniz. Terapi desteği, EMDR eğitimi almış kişilerce sağlanmaktadır.

Detaylı bilgi ve randevu almak için lütfen arayınız.