Genel İletişim Sorunları

İletişim kurarken yaşanan güçlüklerin kendini doğru ve uygun bir şekilde ifade etmede güçlük çekmeye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. İletişim veya kendini ifade güçlüğü yaşayan kişiler ihtiyaçlarını dile getirmekte ve başkalarından karşılamalarını talep etmekte oldukça zorlanırlar. Bu kişiler oldukça içe kapanık, sessiz, sakin, utangaç görünümde olabilirler. Bir diğer kendini ifade güçlüğü ise istek ve ihtiyaçlarında aşırı ısrarcı ve talepkar davranma eğiliminde olan kişilerin yaşadığı durumdur. Bu kişiler ise herhangi bir ihtiyaçları belirdiğinde hemen karşılanmasını ister ve beklerler. İhtiyaçları anında karşılanmazsa öfkelenerek taleplerini kaba, kırıcı bir şekilde ortaya koyarlar. Kişi ister çekingen, isterse agresif bir şekilde davransın her iki durumda karşısındaki kişilerle iletişimi ve ilişkiyi bozar, istek ve ihtiyaçlarının karşılanmamasıyla sonuçlanır. Doğru iletişim kurabilmek herhangi bir işte başarılı ve genel olarak da mutlu olmak için bir ön koşul gibidir. Kişiler kendilerini ifade güçlüğü yaşıyorlarsa iletişim becerilerini güçlendirmek ve kendini doğru ve etkin bir şekilde ifade edebilmek için psikoterapi almaları gerekli ve önemlidir.