Temas Danışmanlık
Grup, Serap Sözen

Grup Terapisi Nedir ve Amaçları Nelerdir ?

Grup Terapisi Nedir ve Amaçları Nelerdir ?

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG

SERAP SÖZEN

Çocuk - Ergen - Yetişkin

serapsozen@temasdanismanlik.com

blank

Grup terapisi, belirli sayıda bir katılımcı ile gerçekleştirilen, katımcıların ve terapistin  önceden belirlenmiş olan gün ve saatte, önceden belirlenmiş süre boyunca her hafta grup terapisi uygulanacak olan mekanda bir araya gelerek gerçekleştirdikleri bir terapi biçimidir. Grup terapisinde odaklanılacak tema önceden belirlenmiş olabileceği gibi (örneğin sosyal fobiye yönelik grup terapisi, fibromiyalji hastalığına yönelik grup terapisi… gibi) akışta kalınarak “şimdi ve burada” ortaya çıkan yaşantılar üzerine eğilmek suretiyle farkındalık yakalamaya yönelik olarak da grup çalışmaları uygulanabilir.

Kurumumuz Temas Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde yürütülen grup terapisi çalışmaları farkındalık temelli olarak ve kişilerarası ilişkide an’ın içinde ortaya çıkanların farkındalığını arttırmaya yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Grup terapisi sayesinde kişiler kendilerini insan ilişkilerinde nasıl ortaya koyduklarını, nerelerde zorlandıklarını, tıkandıklarını, kendilerini ifade etmekte güçlük yaşıyorlarsa bu durumun hangi anlarda, nasıl kişilik özelliklerine sahip olan insanlarla ilişkideyken ortaya çıktığını fark ederler. Terapistler ve bazen de diğer grup üyelerinin müdahale ve desteğiyle zorlandıkları noktaları aşmakta ilerleme kaydetmiş olurlar. Grup ortamı bireyin dahil olduğu geniş makronun mikroya yansıdığı yerdir. Her bireyin içine doğduğu bir aile, ailesel, kültürel, politik ve dini sistemler yani geniş bir makro’su vardır. Kişi içine doğduğu sistemlerden belli değerleri alır ve içselleştirir. Bu değerler onun “ben” dediği karakteri, kişilik yapısı olur. Bu kişilik yapısıyla hayatlarındaki insanlarla ilişkiye girer. Ve bu kişilik yapısı nedeniyle ilişkilerinde hem kolaylık hem de zorlanma deneyimlerler. Grup terapisinin dış dünyaya göre görece kontrollü bir ortama sahip olması (üyelerin terapistler tarafından önceden bildirilen grup terapisi kurallarına uyacaklarını taahhüt ederek gruba alınmış olmaları) nedeniyle kişi kişilik yapısını gruptaki diğer üyeler ve terapistlerle ilişkisine yansıtır. Diğer bir deyişle kişi kendi makro dünyasındaki insanlarla nasıl ilişkileniyorsa grup terapisi ortamındaki diğer üyelerle yani mikroyla da aynı biçimde ilişki kurmaya başlar. Grup terapisine katılan tüm bireyler için geçerli olan bu durum sayesinde kişiler grup dışındaki gündelik yaşamlarındaki insanlarla yaşadıkları zorlukları da gruba getirmiş olurlar. Deneyimli grup terapistlerinin yardımıyla kişiler güçlüklerini fark eder ve hem grup terapistlerinin hem de kendileri dışındaki diğer üyelerin yardım ve desteğiyle kişilerarası ilişkilerinde yaşadıkları güçlükleri aşmaya yaklaşmış olurlar. Grup terapisi ortamında gerçekleşen bu gibi bir sağaltım (iyileşme) kişinin ait olduğu büyük makroya da olumlu olarak yansımaya başlar. Örneğin grup terapisi ortamında eşiyle yaşadığı bir zorlanmanın bir benzerini gruptaki üyelerden birisiyle daha yaşadığını fark eden bir üye, zorlanma yaşadığı üyeyle olan çatışmasının nereden kaynaklandığını fark edip çözümlediğinde bu sağaltıcı etki eşiyle olan ilişkisine de yansıyacaktır.

Grup terapisi süreci üyeler birbirlerini tanıdıkça ve paylaşım düzeyi arttıkça kişiye bir aidiyet duygusu da hissettirmektedir. Bir bütünün parçası olma, güvenli bir ortamda özgürce kendisini ifade edebilme, yargısızca kabul edilme deneyimini yaşayan kişilerin bu deneyimi yaşamaları bile başlı başına şifalandırıcı bir unsur olmaktadır. Grup terapisi süreci boyunca kişilerin kendi isteklerine bağlı olarak yaptıkları paylaşımlar bir ortaklık duygusu yaratmakta ve paylaşım yapan üyeyi dinleyen diğer üyelerde de “bu sorunu yaşayan sadece ben değilmişim” hissiyatı yaratmaktadır. Problemlerinin kendisine özgü olmadığını fark eden birey ise grup terapisi sayesinde yalnızlık hissini de azaltabilmektedir.

Kurumumuzda uygulanan grup terapisi sürecine 18 yaş üstü olan herkes başvurabilmektedir. Kesin katılım ise grup lideri olan psikoterapist, uzman klinik psikolog Serap Sözen’le gerçekleştirilecek olan ücretsiz ön görüşmeden sonra belirlenmektedir. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen grup terapisi ön görüşmesinde kişilerin grup terapisine uygunlukları, katılım amaçları, hedefleri değerlendirilmekte ve grup terapisi sürecine kabul için gerekli olan grup terapisi seans kuralları bildirilmektedir. Grup terapisi sürecine uygun olan ve katılım koşullarını kabul eden kişilerle grup terapisi sürecine başlanmaktadır.

Benzer Makaleler

instagram ikon
Temas Danışmanlık Logo
Türk Psikologlar Derneği

Atatürk Mah. Sedef Cad. 36. Ada Ata 2-4 Blok 2/160 Ataşehir – İstanbul
0216 455 02 56
0532 667 22 33