Hamilelik Dönemi Sorunları

Hamilelik eğer istenerek ve önceden planlanmış bir şekilde gerçekleştirilmişse kadın içinde anne-baba adayı olan çift içinde oldukça keyifli bir dönemdir. Ancak hamilelik süreci ile birlikte değişen hormonal yapı, fiziksel kısıtlanmalar, oluşabilecek sağlık sorunları gibi pekçok durum bu durumun stresli geçmesine enden olabilir. Bunlara ek olarak istenerek ve planlı bir şekilde gerçekleşmemiş olan gebelik süreçleri, hamilelik sürecinde veya doğum esnasında oluşan çeşitli komplikasyonlar, yenidoğanın bakımı ile ilgili güçlükler, eve yeni katılan bireyin çiftin ilişkisi ve varsa daha büyük olan çocuk üzerindeki etkileri, çiftlerin birbirlerine doğum öncesi ve sonrası süreçlerde ne kadar destek olabildikleri vb. gibi pek çok durumda oldukça fazla strese ve sorunlara yol açabilmektedir. Bebeğin özellikle annenin ruhsal/duygusal yapısındaki değişikliklere çok duyarlı olduğunu göz önüne alındığında gebelik süreci ile başlayan değişimlere sağlıklı bir şekilde uyum gösterebilmek için ihtiyaç duyulduğu takdirde mutlaka psikolojik destek alınmalıdır.