Kişilik Bozuklukları

Kişilik, kişinin görece sabit, değişmez ya da değiştirilmesi oldukça güç olan inançlarını, değer yargılarını, kurallarını, prensiplerini içeren yapıya verilen isimdir. Kişi bunlar sayesinde, bunlar aracılığıyla kendisini tanımlar. Kişilik de bozulma olarak tanımlanan durum kişinin, kendisiyle ve/veya çevresiyle olan uyumunu bozan her türlü davranışı içermektedir. Davranışları ortaya çıkran da az önce kişiliği tanımlarken ifade ettiğimiz inançlar, kurallar, değer yargıları, prensipler … gibi şeyler olduğunu göz önüne alacak olursak kişilik bozukluğu olan kişi işlevsel olmayan inançları ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan davranışları nedeniyle yaşamında çeşitli zorluklar yaşayan kişidir aslında. Kişilik sorunları olan bireyler psikoterapi sürecinde terapistleriyle ilişki kurmada da oldukça güçlük yaşarlar. Ancak güvenli bir psikoterapötik ilişki kurulabilirse bu kişilik bozukluğu olan kişinin inançlarının değişip daha işlevsel bir hale gelebilmesi için en gerekli olan durumdur.