Kurumsal Hizmetler

Çalışanların iş tatmini ve performansını arttırmak, zor dönemleri yönetme kabiliyetini geliştirmek amacıyla uzmanlarımız tarafından ihtiyaca uygun şekilde aşağıdaki eğitimler verilmektedir. 

Özellikle pandemi sürecinin olumsuz etkilerini azaltmak, çalışan psikolojisine destek sağlamak amacıyla,

gibi başlıklar veya özel ihtiyaca uygun konularda diğer eğitimler tasarlanabilir. Eğitimler yüz yüze veya online olarak gerçekleştirilebilir.

Ayrıca şirketler çalışanların bireysel psikolojik destek almasını kolaylaştırmak amacıyla kurumumuzla irtibata geçerek anlaşma yapabilir.