Kurumsal Hizmetler

Çalışanların iş tatmini ve performansını arttırmak, zor dönemleri yönetme kabiliyetini geliştirmek amacıyla uzmanlarımız tarafından ihtiyaca uygun şekilde aşağıdaki eğitimler verilmektedir. Özellikle pandemi sürecinin olumsuz etkilerini azaltmak, çalışan psikolojisine destek sağlamak amacıyla,

  • Psikolojik Dayanıklılık-Sağlamlık
  • Değişim ve Adaptasyon
  • Uzaktan Yönetim
  • Krizler Sonrası İnsan Yönetimi
  • Belirsizlik Yönetimi
  • Proaktif Düşünme
  • İnsan İlişkileri ve İletişim
  • Kriz Dönemlerinde Müşteri İlişkileri
  • Stresi Kaynağında Yönetmek

gibi başlıklar veya özel ihtiyaca uygun konularda diğer eğitimler tasarlanabilir. Eğitimler yüz yüze veya online olarak gerçekleştirilebilir.

Ayrıca şirketler çalışanların bireysel psikolojik destek almasını kolaylaştırmak amacıyla kurumumuzla irtibata geçerek anlaşma yapabilir.

instagram ikon
Temas Danışmanlık Logo
Türk Psikologlar Derneği

Atatürk Mah. Sedef Cad. 36. Ada Ata 2-4 Blok 2/160 Ataşehir – İstanbul
0216 455 02 56
0532 667 22 33