Moxo Dikkat Testi

Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik (Hiperaktivite) Bozukluğu Nedir?

Çocukluk döneminde belirtileri görülmeye başlayan ve üzerinde çalışılmadığı takdirde yaşam boyu belirtilerini göstermeye devam eden Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik (Hiperaktivite) Bozukluğu (DEHB), taşımakta olduğu aşırı hareketlilik, dürtüsellik, zamanlama problemi, dikkatsizlik sorunlarından dolayı kişinin akademik başarısızlığına, aile içi sorunlarına, toplumsal ve mesleki alanlardaki uyumsuzluğuna neden olan nöropsikiyatrik bir bozukluktur.

Moxo Dikkat Testi Nedir ve Neden Uygulanmaktadır?

Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik Bozukluğu’nun taşıdığı dört sorunun (semptomun) düzeyini objektif bir şekilde ölçmek ve tanı sürecinde ilgili uzmanlara bilgi vermek amacıyla geliştirilen MOXO Testi, Moxo Çocuk Testi ve Moxo Yetişkin Testi olarak iki formata sahip ve bilgisayar üzerinden uygulanan çevrimiçi performans testidir.

Moxo testi ilgili uzmanlara sadece tanı koymakta bir kaynak oluşturmaz, aynı zamanda tedavi sürecinde hem uzmanlara hem ailelere testin sonuçlarına göre kişi için yapılması daha uygun müdahalelerin seçiminde de bir fikir vermektedir.

Moxo Dikkat Testi Nasıl Uygulanır?

Moxo testi için çocuk ya da yetişkin kişinin bilgisayar karşısına rahat bir pozisyona oturması istenir. İlgili uyaran görüldüğü anda boşluk tuşuna sadece bir kez basılması istenir. Zaman içinde görüldüğü anda boşluk tuşuna basılması istenen uyarana ek olarak ‘çeldirici’ özelliği olan işitsel ve görsel uyaranlar eşlik eder. Öncelikle test öncesinde denemeler yapılır ve gerekli görüldüğü takdirde denemeler tekrarlanabilir. Test süresi boyunca çocuğun veya yetişkinin çeldirici uyaranlara rağmen sadece ilgili uyaran görüldüğü anda boşluk tuşuna basması elzemdir. Çocuklarda 15 dakika, yetişkinlerde 18 dakika süren bu test, dikkat eksikliği, dürtüsellik, zamanlama problemi ve hiperaktivite sorunlarının düzeyini objektif bir şekilde ölçülmesi hedeflenir.

Moxo Dikkat Testi Raporlaması Nasıl Olur?

Moxo testi çevrimiçi bir test olduğu için, test sonuçları detaylı bir şekilde sistem tarafından oluşturulur fakat bu sonuçlar ilgili uzman tarafından test esnasında gözlemlenen klinik gözlemlerle birleştirilerek ve test sonuçlarına yönelik uzman önerileri eklenerek bir rapor haline getirilir.