Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı-Zorlantı Hastalığı)

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), takıntılı bazı düşüncelerin (örneğin “ocağın altını açık mı bıraktım?”) zorlanımlı bazı davranışlara(örneğin ocağın altını açık bırakıp bırakmadığını defalarca kontrol etmek gibi) yol açtığı psikiyatrik bir durumdur. OKB’li bir birey takıntılı düşüncelerinin mantıksız olduğunu bilir ama düşüncelerini de onlar nedeniyle ortaya çıkan davranışlarını da yapmadan duramaz. Elinde olmadığını düşünür. OKB ilaç tedavisi ve buna ek olarak uygulanacak psikoterapi teknikleri kullanılmadan çözümlenmesi çok da mümkün olmayan bir durumdur. Tedavi edilmediğinde ise kronikleşme hali gösterir. Bu sebeple OKB’si olan bir bireyin mutlaka ilaçla ve psikoterapiyle birlikte uygulanacak olan tedavi sürecini bir an önce başlatması gereklidir.