Peabody Resim Kelime Testi

2-12 yaş arası çocuklara uzman kişiler tarafından uygulanan performans testidir. Bireylerden kartın her iki tarafında bulunan dört resimden söylenilene uygun resmi göstermesi istenir.

Test A ve B formlarından oluşmaktadır.

A formu; 100 maddeden oluşur. 8 yaşından küçük çocuklara uygulanır.

B formu; 150 maddeden oluşur. 8 yaşından büyük çocuklara uygulanır.

Her iki formun çocuklara verilirken açıklamaları farklı yapılır. Yaklaşık 10-15 dakikada yanıtlanabilir. Maddelere verilen bu yanıtlara göre de puanlama yapılarak yorumlanır. Test; çocukta alıcı dil becerilerini, kelime-kavram bilgisinin gelişimini saptamada kullanılır. Alıcı dil; sözel uyaranların duyu-sinir ağı ve işitsel-algısal süreçler aracılığıyla anlaşılması olarak tanımlanır. Kronolojik yaşına göre çocuğun alıcı dil yaşı belirlenir. Sonuca göre dil gelişimiyle ilgili olarak uzman desteğiyle erken önlem alınması veya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır.