Rorschach Kişilik Testi (Yetişkin)

Uluslararası özellikte olan rorschach testi mürekkep testi olarakta bilinir. Çocuk-ergen ve yetişkinlere uygulanabilir bireysel bir testtir. Test olarak adlandırılsa da aslında bir metot diye nitelemek daha doğru olur. Siyah ve renkli mürekkep lekeleri içeren 10 resim materyal olarak kullanılır. Kişinin psikolojik yapısı, iç dunyasında kendisi ile yaşadığı ruhsal çatışmalar, bireysel ihtiyaçlar, kullandığı savunma mekanizmaları, ego fonksiyonları, kişilik nitelikleri, bilinçdışı süreçleri ile ilgili bilgi toplamayı sağlayan bir uygulamadır..

Kurumumuzda yetişkinler için rorschach testi, alanında uzman ve testin eğitimini almış profesyoneller tarafından uygulanabilir.