Wais (Weschler Yetişkinler için Zeka Ölçeği)

16 yaş ve üzeri kişilerin zihinsel yeteneklerini ölçen WAIS (Weschler Yetişkinler için Zeka Ölçeği) testi, sözel ve performans olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Sözel bölüm bireyin sözel muhakeme, sözel ifade etme, kelime dağarcığı, işitsel dikkat, uzun süreli hafıza gibi sözel becerileri ölçmeye yarayan alt testlerden meydana gelirken, performans alt bölümü görsel dikkat, görsel-algısal programlama, üç boyutlu algılama, psiko-motor beceriler, işler hafıza gibi daha çok performansa dayalı alt testlerden oluşmaktadır.

WAIS te bu iki temel kısım kendi içerisinde de alt bölümlere ayrılmakta, bu şekilde bireyin sözel ve performans becerilerini detaylı bir şekilde ele almak mümkün olmaktadır. Wais Testi kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 1-1,5 saat sürmektedir. Kurumumuzda Wais (Weschler Yetişkinler için Zeka Ölçeği) testi, alanında uzman ve testin eğitimini almış profesyoneller tarafından uygulanabilir.