Wisc-R ve Wisc-4 Zeka Testi

1970’li yılların verilerine dayanan WISC-R testi günümüz şartlarına uygun olmadığı için güvenilirliğini yitirmiş olup artık güncellenmiş ve yerini 2013 Türkiye verilerinin kullanıldığı WISC-4’e bırakmıştır. Yeni testin adının halk arasında henüz yaygınlaşmaması sebebiyle WISC-R ismi kullanılmaya devam etmektedir. Doğru olan, WISC-R taleplerinde de WİSC-4 uygulanmasıdır. Kullanım amaçları ve temel yapı olarak birbirine paralel olan iki testten WİSC 4, günümüz çocuklarının durumunu yansıtması açısından modernize edilmiş olup bir anlamda WISC-R ın yeni ve kapsamı geliştirilmiş halidir.

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-IV) testi çocuk ve ergenlere (6 yaş 0 ay İle 16 yaş 11 ay yaş arası)bireysel olarak uygulanan,çocuğun zeka seviyesini ve diğer bilişsel yeteneklerini de ölçen ülkemizdeki en yenilikçi, kapsamlı ve en sağlıklı sonucu veren zeka testidir. WISC-4 zeka ölçeği 15 alt teste, Sözel Kavrama,Algılsal Akıl Yürütme ,Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı olmak üzere 4 ana kısıma ayrılır.

Testin uygulama süresi çocuğun hızı ve motivasyonuna bağlı olarak 2 ila 2.5 saat arası değişkenlik gösterebilmektedir.Testin değerlendirilmesinde , çocuğun test esnasında gösterdiği tüm davranışlar (test sırasında işbirliği,testörle ilişki kurma biçimi, çalışma motivasyonu, dikkati, duygusal reaksiyonları vs.) da çok önemlidir. Bu nedenle test sonuçları sadece bir skor olarak değerlendirilmemeli, bütüncül olarak ele alınması önemsenmektedir.Yeni WISC-4 Zeka Testi genel zeka bölümü hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlarken, çocuğun test esnasındaki davranışları ve sorulara verdiği yanıtları da birebir gözlemleme şansını sunduğu için davranış problemleri ve ileride oluşabilecek sorunların tahmin edilebilmesine de yardımcı olmaktadır.Aynı zamanda test dışında aileden ve üçüncü kaynaklardan (okul ve çevre) alınan bilgiler de göz önünde bulundurularak değerlendirme tamamlanmaktadır.

Yeni WISC-4 zeka testi uygulamasına girecek olana bir çocuğun uygulamaya başlamadan önce gerekli bazı koşulların sağlandığından emin olunmalıdır. Aç olmamak, yorgun olmamak, uykusunu almış olmak, hasta olmamak, ilaç kullanılıyorsa ve ilacın sakinleştirici/uyku getirici etkisi varsa ilaç etkisi altında olmamak vb. gibi testin standardizasyonunu etkileyecek tüm bu koşulların stabilizasyonunun sağlanmış olması gerekir. Ayrıca kaygı, gerilim, endişe ve tehdit algısına neden olabileceğinden çocuğa zeka testine götürüldüğü de söylenmemelidir. Çocuğa gerekli olan açıklamalar uygulama öncesinde testör tarafından yapılır.

Yapılan değerlendirmelere göre çocuk /ergenin güçlü yönleri ve varsa desteklenmesi gereken yönleri tespit edilerek sonuçlara uygun akademik/iş hayatı planlaması yapılması konusunda fayda sağlayacaktır.

WISC-4 zeka testi, zeka ile ilgili pek çok değişkenin ve pek çok davranış probleminin tanısının koyulmasına yardımcı olacak bilgiler içermektedir.

WISC 4 zeka testinin kullanılabileceği psikolojik durumlar:

 • Öğrenme güçlüğü (disleksi, diskalkuli ve/veya disgrafi gibi bozuklukların var olup olmadığı)
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Akademik başarısızlık (ders başarısızlığı)
 • Algılama güçlüğü
 • Okula uyum güçlükleri
 • İçe kapanıklık, sosyal kaygılar
 • Okul fobisi
 • Özgüven eksikliği
 • İletişim güçlükleri
 • Sınav kaygısı
 • Enürezis(idrarını altına kaçırma)-enkoprezis (dışkısını altına kaçırma)
 • Saldırganlık, inatçılık, karşıt olma-karşıt gelme bozukluğu, dürtü kontrol bozuklukları, evden-okuldan kaçma… gibi sorunların zeka düzeyi ile bağlantılı olup olmadığının tespit edilmesinde WISC-4 Zeka Testi’nin yordayıcı gücünden yararlanılmaktadır.

WISC R veya WISC 4 zeka testi, İstanbul Anadolu Yakası Ataşehir’de Türk Psikologlar Derneği tarafından eğitimi verilmiş ve yetkilendirilmiş psikologlar tarafından merkezimizde uygulanmaktadır.